top of page

Een klokkenluidersregeling… al geïmplementeerd?


De nieuwe Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) is op 18 februari 2023 in werking getreden. Dit maakt dat bedrijven met 250 medewerkers of meer[1] met ingang van die datum moeten voldoen aan de vereisten uit de Wbk. Concreet houdt dit in dat bedrijven een klokkenluidersregeling moeten opstellen en implementeren, een meldpunt moeten inrichten waar men misstanden kan melden en een onderzoekspunt moeten inrichten.


Het implementeren van de Wbk is een uitgelezen kans om als organisatie nog eens breder te kijken naar integriteitsschendingen. Zowel het voorkomen ervan, maar ook het adequaat opvolgen ervan. Dus naast een goede meldregeling, ook aandacht voor de fase ervoor. Dit door middel van gedragscodes, training en bewustzijn en een veilig werkklimaat.


Heeft jouw bedrijf al een klokkenluidersregeling opgesteld en geïmplementeerd? Met onze jarenlange ervaring als Compliance Officers in de financiële sector (waar een dergelijke regeling al langer verplicht is) helpen wij je daar graag bij.

[1] Bedrijven met 50-249 medewerkers hoeven pas op 17 december 2023 te voldoen aan de Wbk.

Comments


bottom of page