top of page

Privacyverklaring

Wij, Hartog & Van Rossum B.V., erkennen het belang van de privacy van onze relaties en nemen onze verantwoordelijkheid om deze te beschermen zeer serieus. Wij houden ons aan de geldende wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


In deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
 

Verzameling van persoonlijke gegevens
Wij verzamelen enkel persoonlijke informatie die nodig is voor het uitvoeren van onze diensten. Dit omvat bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze informatie wordt verkregen via uw aanmelding als cliënt, telefonische afspraken of e-mailcontact.
 

Doel van verwerking van persoonlijke gegevens
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van onze diensten als adviseur op het gebied van integriteit en vertrouwen en als extern vertrouwenspersoon. Hierdoor kunnen wij u op effectieve en professionele wijze van dienst zijn.
 

Bewaartermijn van persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.


Delen van persoonlijke gegevens met derden
Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 

Beveiliging van persoonlijke gegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking.
 

Uw rechten
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Indien u hier gebruik van wilt maken, kunt u contact met ons opnemen via contact@hartog-vanrossum.nl.
 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nodig.

bottom of page