top of page
Integriteitsschending

Wij zijn er voor u

“Samen creëren we een omgeving waarin medewerkers op een veilige en transparante manier kunnen samenwerken en waarin het aanpakken van problemen met betrekking tot ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen en wordt aangemoedigd”

Hartog & van Rossum

HARTOG & VAN ROSSUM biedt werkgevers een breed pakket aan diensten op het gebied van vertrouwen, integriteit en cultuur. 

HARTOG & VAN ROSSUM is ontstaan vanuit onze missie om bij te dragen aan een veilige werkomgeving en een omgeving waarin medewerkers hun stem kunnen laten horen om hun bezorgdheid over ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen te uiten.  

Voor vertrouwen en integriteit

Wie zijn wij?

Jessica Hartog

Jessica is belangstellend en heeft een groot gevoel voor rechtvaardigheid. Ze is communicatief sterk en heeft het vermogen om snel te schakelen tussen verschillende niveaus binnen een organisatie.

Door haar jarenlange ervaring als Compliance Officer binnen het bedrijfsleven - in zeer diverse functies zowel nationaal als internationaal - heeft Jessica veel ervaring opgedaan op gebied van compliance met de focus op fraude en integriteit. 

Jessica hecht belang aan onbevooroordeeld en objectief te werk te gaan om op deze manier een situatie vanuit meerdere perspectieven te bezien. Vooral haar interesse naar beweegredenen achter gedrag vormen haar enthousiasme voor haar werk. 

Jolanda van Rossum

Jolanda is een gepassioneerd en enthousiast persoon, die bruggen bouwt, anderen inspireert en motiveert. Ze is open en empathisch, resultaatgericht met een sterke focus op kwaliteit en efficiëntie. Ze legt makkelijk contact met mensen en wordt daardoor snel een vertrouwd adviseur.

Ze heeft uitgebreide ervaring op het gebied van het ontwikkelen en implementeren van (beleids-)kaders, het geven van advies en het verzorgen van trainingen met betrekking tot integriteitsmanagement en naleving van wet- en regelgeving.

 

Jolanda heeft ervaring als manager, trainer, adviseur, projectmanager en verandermanager op het gebied van compliance en integriteit, en werkt op een constructieve manier waarbij ze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaat. Dit alles vanuit de persoonlijke drijfveer om bij te dragen aan een transparantere en eerlijkere wereld.

Jessica Hartog

“Ik vind het belangrijk dat medewerkers zich veilig en in hun kracht gezet voelen, ik zet me in om zowel bedrijven en medewerkers daarbij te helpen.”

“Iedereen verdient een veilige werkomgeving. Ik help bedrijven graag om dit in te richten.“

Jolanda van Rossum
Vertrouwenspersoon

Toegevoegde waarde

Deskundig en drempelverlagend

Een extern register vertrouwenspersoon heeft expertise en ruime ervaring (ook met complexe situaties) op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen.

Daarnaast is uw organisatie niet gemoeid met kosten voor opleidingen en bijscholing van de externe vertrouwenspersoon.

Vertrouwelijk

Met HARTOG & VAN ROSSUM is zowel de werkgever als de werknemer verzekerd van professionele en deskundige afhandeling van meldingen over ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen. Vertrouwelijkheid staat hierbij uiteraard voorop!

Sparringspartner

Een extern register vertrouwenspersoon heeft ruime ervaring - ook met andere organisaties -  en is hiermee een volwaardig sparringpartner voor zowel de interne vertrouwenspersoon als het management.

Onafhankelijke rol

Onafhankelijkheid speelt hierin een belangrijke rol. Een extern register vertrouwenspersoon heeft geen direct belang binnen uw organisatie. Uit de praktijk blijkt dat een intern vertrouwenspersoon ongewild in een moeilijke positie kan komen als de onafhankelijkheid van de functie wordt gehinderd door loyaliteit naar of afhankelijkheid van de werkgever.

Logo LVV vertrouwenspersoon_Kleur_RGB (1).png
Adviseur integriteit

Een veilige werkomgeving

HARTOG & VAN ROSSUM begeleidt en ondersteunt werkgevers om met vertrouwen een veilige werkomgeving te bieden voor medewerkers. Een werkomgeving waarin zorgen over ongewenst gedrag zonder enige terughoudendheid of consequenties kunnen worden gedeeld.

Diensten

Integriteitsbeleid, gedragscode en cultuur

In nauwe samenwerking met de werkgever bieden wij op maat gemaakte oplossingen die perfect aansluiten bij de organisatie.

Vertrouwenspersoon

LVV register vertrouwenspersoon

Als LVV (Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen) register vertrouwenspersoon biedt HARTOG & VAN ROSSUM ondersteuning aan medewerkers die te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag en/of (vermoedens van) integriteitsschendingen. Wij bieden een luisterend oor en begeleiden medewerkers bij het formaliseren van een melding, waarbij we de processen uw organisatie nauwgezet volgen.

Stof.jpg

Meldpunt en onderzoek punt in het kader van de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk)

Organisaties die onder de Wbk* vallen zijn verplicht om 1) een onafhankelijk meldpunt in te richten waar medewerkers hun vermoedens van misstanden op een veilige manier kunnen melden en 2) een onafhankelijk onderzoekspunt te benoemen die een ontvankelijk verklaarde melding onderzoekt en opvolgt. HARTOG & VAN ROSSUM treedt op als meld- en onderzoekspunt voor organisaties en zal zorgdragen voor het implementeren en onderhouden van de wettelijk verplichte meldregeling waarin beschreven staat op welke wijze medewerkers op een veilige manier vermoedens van mistanden intern en extern kunnen melden.
 

* Alle werkgevers waar gemiddeld 50 werknemers of meer werken dienen te voldoen aan de vereiste die Wbk stelt.

Integriteitsbeleid

Training en voorlichting

HARTOG & VAN ROSSUM geeft training en advies aan medewerkers en management. Om een veilige werkomgeving te creëren en behouden is het van belang om continue aandacht te hebben voor gedrag en cultuur. Wij helpen de organisatie om bewustwording te creëren en duidelijkheid te geven hoe om te gaan met ongewenste omgangsvormen en/of integriteitsschendingen. Daarnaast verzorgen wij specifieke trainingen en bij- en nascholingstrajecten voor vertrouwenspersonen die hun kennis en vaardigheden op peil willen houden of hierin verdere verdieping zoeken.

Vertrouwenspersoon

“Ontdek hoe wij uw organisatie kunnen versterken en samen een solide basis voor vertrouwen en integriteit kunnen creëren”

Integriteitsbeleid

Advies

HARTOG & VAN ROSSUM adviseert organisaties over de inrichting van een veilige en integere werkomgeving. Daarbij hebben we aandacht voor o.a. cultuur, governance en het gedrag binnen de organisatie. Daarnaast staan we organisaties bij die te maken hebben gehad met een (integriteit)incident waarbij nazorg gewenst is en we met elkaar kijken hoe we de veiligheid binnen de werkomgeving weer kunnen herstellen. Een onveilige werkomgeving leidt onnodig tot imagoschade, escalatie, formele klachten, verminderde productiviteit en ziekteverzuim. Wij kunnen bijdragen aan vermindering van (langdurig) verzuim en het helpen voorkomen van onnodig menselijk leed en imagoschade voor de organisatie.

Abonnement extern vertrouwenspersoon

HARTOG & VAN ROSSUM biedt abonnementsvormen waarbij de volgende onderdelen zijn inbegrepen: 

  • 24/7 beschikbaarheid van deskundige, ervaren LVV register vertrouwenspersonen

  • Communicatie over onze rol binnen uw organisatie

  • Jaarlijkse (geanonimiseerde) rapportage, inclusief een toelichting hierop

  • Halfjaarlijks voortgangsgesprek met opdrachtgever/management
     

Bij HARTOG & VAN ROSSUM is uw organisatie verzekerd van dienstverlening gefaciliteerd door één partij, waarbij korte lijnen en persoonlijke aandacht voor de specifieke situatie van uw organisatie voorop staan.
 

Heeft u naast het abonnement behoefte aan training van uw medewerkers, of begeleiding van (management)teams tijdens of na een heftig voorval? Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.

Naar aanleiding van een verblijvende kennismaking maken we een offerte op maat.

Contact

Wij komen graag met u in contact

Heeft u vragen, wilt u aanvullende informatie of een afspraak? Bel, mail of vul het contactformulier in

Bedankt. We nemen spoedig contact met u op.

bottom of page