top of page

Voorkomen is beter dan genezen!


Natuurlijk heb je een protocol ongewenste omgangsvormen en werkdruk, een klachtenregeling en een klachtencommissie. Ook heb je (interne) vertrouwenspersoon benoemd.


Maar waar het volgens ons écht om gaat is hoe men op de werkvloer met elkaar omgaat. Zijn zaken onderling bespreekbaar (is feedback geven én ontvangen ingeburgerd?), staat de deur van het management daadwerkelijk open zoals vaak wordt gezegd, wordt er effectief opgetreden naar aanleiding van signalen van ongewenst gedrag (zoals pesten, intimidatie, discriminatie of agressie)?


Hoewel we onze diensten als extern vertrouwenspersoon met liefde aanbieden aan bedrijven, gaat ons hart pas echt sneller kloppen als we deze bedrijven mogen helpen te kijken naar achterliggende oorzaken van meldingen, of juist het uitblijven van meldingen (ís er geen ongewenst gedrag, of meldt men het niet?). Het wegnemen van de achterliggende oorzaken verbetert de werkcultuur, en daarmee ook het werkplezier en de resultaten! “Iedereen een fijne werkomgeving”


Ons motto is dan ook: voorkomen is beter dan genezen!

Commentaires


bottom of page