top of page

Waarom een externe vertrouwenspersoon inhuren?


Onderzoeken tonen aan dat externe vertrouwenspersonen, door hun onafhankelijke rol, waarbij ze geen direct belang hebben bij de organisatie, eerder benaderd worden om zaken als ongewenst gedrag en integriteitsschendingen bespreekbaar te maken.


Juist die onafhankelijke rol zorgt er voor dat men zich makkelijker openstelt, waarbij de rol van de vertrouwenspersoon die van het bieden van een luisterend oor, maar ook adviserend is. Dit zorgt er in veel gevallen voor dat escalatie en ziekteverzuim kunnen worden voorkomen. Voor zowel jou als werkgever, als ook voor de medewerker enorm belangrijk; een werknemer zonder stress die zich met volle energie op het werk kan richten.

Commentaires


bottom of page